Ceník služeb

Kompletní ceník nadstandardních úkonů neplacených zdravotními pojišťovnami lze nalézt přímo v naší ordinaci. Zde pro orientaci předkládáme stručný ceník administrativních úkonů:

Úkon Sazba
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání 400,-
Vydání či rozšíření řidičského průkazu 400,-
Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech 250,-
Vydání, rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu 600,-
Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství 250,-
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu 100,-
Potvrzení přihlášky ke studiu 150,-
Aplikace očkovací látky nehrazené zdrav. pojišťovnou 100,-
Test CRP k odlišení virové a bakteriální infekce 150,-
Test na skryté krvácení do stolice na žádost pacienta 200,-